BuurtPreventie

Sinds 2007 is er in de Zoomwijck van Oud-Beijerland de BuurtPreventie actief. Dit vanwege de vele vernielingen die toentertijd werden aangericht. Mede door de BuurtPreventie is vandaag de dag Zoomwijck een veilige wijk. De stroom vernielingen zijn weg, de BuurtPreventie blijft

Waarom BuurtPreventie

Dat BuurtPreventie werkt blijkt uit de vermindering van vernielingen en inbraken. Onder andere is er succes geboekt in Heinenoord en Rhoon-Noord. Sinds mei 2014 is onze groep nieuw leven ingeblazen en wordt er tot op heden elk weekend  (vrijdag- en zaterdagavond) een surveillance gehouden door een tweetal teamleden.

Zo is er in februari 2016 een vermoedelijke inbreker overlopen door een van onze teams. Deze persoon is gevolgd en de wijk uitgegaan. Later is de verdachte door de politie gezien en is er met diensthond en inzet van een heli op verder op zoek gegaan naar deze persoon. Helaas heeft er geen aanhouding kunnen plaatsvinden, wel is hiermee een mogelijke inbraak/diefstal in ónze wijk (en mogelijk in Oud-Beijerland) voorkomen.

Wat doet de BuurtPreventie

Deze lopen of fietsen kris kras door de wijk. Zaken die de aandacht krijgen zijn openstaande ramen en deuren (bij donkere huizen), defecte lichtmasten en andere zaken die aandacht behoeven ter voorkoming van insluiping of overlast zoals hangjongeren en geluidsoverlast. Indien er gevaar voor insluiping wordt gezien maken zij de bewoners daarop attent middels een "Wit voetje". Vooral brandgangen zijn een geliefde verblijfplaats voor insluipers. Ladders en steigers vormen ook een potentieel risico.

Andere overlast gevende zaken, bijvoorbeeld zwerfvuil zoals kapot gegooide flessen of een winkelwagentje in de sloot, wordt gemeld aan de gemeente. De ervaring leert, dat dit dan binnen enkele dagen opgeruimd wordt. Eventueel komen er aanwijzingen van de wijkagent, waar speciaal op gelet moet worden. Deze geeft de hotspots door aan de coördinatie, die de teams indelen naar opgave van hun beschikbare tijd. Met de laatste inbraakgolf in gedachte wordt er gelet op auto’s met vreemde (buitenlandse) kentekens die niet in de wijk thuis horen en dit wordt dan door geven aan de meldkamer van de politie.

Om duidelijk te maken aan de bewoners, dat er geen vreemde snoeshanen zich in de wijk bevinden, lopen/fietsen de ploegen van twee surveillanten in een geel/groen hesje met op de voor- en achterzijde BUURTPREVENTIE.

Ook iets voor u

Zowel dames als heren zijn welkom bij dit team.  BuurtPreventie is een onderdeel van Buurt Bestuurt, dat in januari 2014 is ontstaan in samenwerking met de gemeente en de politie, maar is geen buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
Om te voorkomen dat er geen inbraken meer in de Zoomwijck plaatsvinden zou er in iedere straat 24 uur per dag een buurtpreventielid moeten surveilleren. Uiteraard is dit natuurlijk geen reële optie. Wel kunnen inbraken en overlast teruggedrongen worden door samen meer te surveilleren.

Reactie uit de wijk

Van bewoners van de wijk komen veel positieve reacties. Daarom zijn wij op zoek naar uitbreiding voor het team. We kunnen dan meer en vaker een team laten surveilleren. Wilt u ook een veilige Zoomwijck; wordt dan ook lid van het buurtpreventieteam, wij zijn al blij als u 1 uurtje per maand kunt lopen.

Opgeven of info via info@zoomwijck.nl.