Voorbeelden van acties

 Oud-Beijerland • Zoomwijck

Buurt Bestuurt houd zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit:

verkeersveiligheid

leefbaarheid

ontwikkeling

Door samen te werken als wijkbewoners en het hebben van korte lijnen naar de gemeente - politie, kan Buurt Bestuurt meer en sneller zaken voor elkaar krijgen. 

Met gepaste trots noemen wij enkele voorbeelden:


Heeft u verbeterpunten voor de wijk, dan komen wij graag met u in gesprek.

Informatie:

Buurt Bestuurt is een beproefde methode waarbij inwoners en professionals samen bepalen welke problemen in de buurt met prioriteit moeten worden aangepakt. Met elkaar wordt een lijst van meest-belangrijke onderwerpen (problemen of verbeterpunten) samengesteld. De politie, gemeente en inwoners gaan daarna aan de slag om deze (proberen) op te lossen. 

Onderling worden duidelijke afspraken gemaakt over taakverdeling, voortgang en terugkoppeling van de resultaten.

Twee jaar buurt bestuurt in Oud-Beijerland

Een periode van intensieve voorbereiding én een drukbezochte informatieavond gingen eraan vooraf, maar in januari 2014 was het zover: de officiële start van het project ‘Buurt Bestuurt’ in Zoomwijck, Oud-Beijerland.

De samenstelling van het Buurt bestuurt comité is zeer divers en bestaat uit Zoomwijckbewoners, de wijkagent en een ambtenaar van team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente.