Ogen.Oren = Wijkmail

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in de wijk?

Via ogen.oren@zoomwijck.nl informeren wij de aangemelde wijkbewoners over onderwerpen die spelen. Dit zijn onderwerpen waarvan wij (of de wijkagent) denken dat het interessant is dat deze extra onder de aandacht worden gebracht.

Dit is geen vaste dagelijkse/wekelijkse of maandelijkse mail. Alleen berichten die belangrijk of bijzonder genoeg zijn sturen wij rond. Aanmelden en afmelden gaat eenvoudig door een mail te sturen aan: ogen.oren@zoomwijck.nl

Bent u reeds lid, zegt het voort, zegt het voort…


Een utopie zou zijn wanneer wij iedereen in Zoomwijck met één klik kunnen bereiken. Als men dan iets wil realiseren, weten wij zeker dat van alle wijkbewoners de belangen worden behartigd. Want samen staan we sterk. Ook met (en tegenover) andere partijen zoal bedrijven/overheid/ gemeente.