WhatsApp Buurtpreventie Zoomwijck


Hoe werkt een  buurtpreventie WhatsApp ?

1. Kunt u al WhatsApp'en ? Zo niet, neemt u dan even contact op, dan kijken we er samen naar.

2. Het is gratis en voor iedere volwassene uit de Zoomwijck | Oud-Beijerland. Om het effectief en soepel te laten verlopen zijn (logischerwijs) er een aantal gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden.

3. U meldt zich aan om lid te worden van de gratis Buurtpreventie WhatsApp.

Werken volgens SAAR. Wat is dat ?

Saar is een inmiddels gestandaardiseerde methode van werken die bij (bijna) alle WhatsApp Buurtpreventiegroepen wordt toegepast.

    • Signaleer (u ziet iets)
    • Alarmeer (u meld het bij 112)
    • App (u plaatst het in de juiste vorm in de Buurtpreventiegroep)
    • Reageer  (u doet iets, u of anderen reageren op uw bericht)

 

Situatie met en zonder WhatsApp.

Voorheen was het zo dat wanneer er een verdachte situatie zich voordeed men dit alleen meldde bij 112. Andere bewoners in de wijk hadden geen mogelijkheid om hiervan op de hoogte te zijn. Maar sommige mensen vinden het echter prettig om ook geïnformeert te worden. Voorbeeld: een inbreker gaat vaak verschillende huizen langs. Wellicht als u wist dat de inbreker NU actief zou zijn, zou u ook even de achterdeur controleren dan wel op slot doen. Maar hoe kunt u dit nu weten ?

Daar is de WhatsApp nu voor. Als één persoon de verdachte situatie signaleerd - meld (112) - en rapporteert, dan kunnen alle ander inwoners dit lezen, zich informeren en evt een actie ondernemen als ze dit willen.

Het resultaat:

Doordat er heel snel heel veel mensen bereikt kunnen worden, maak je het veel lastiger voor mensen met slechte bedoelingen. Doordat er veel mensen alert zijn, wordt er meer gezien en kunnen misdadigers sneller en beter gevolgd met als resultaat een hogere pakkans. Daarnaast zal het aanwezig zijn van een grote groep preventie-leden via de WhatsApp ook een preventieve werking hebben. Inmiddels zijn er cijfers bekend waarbij duidelijk naar voren komt dat wijken met een actieve WhatsApp buurtpreventie groep een reductie is in misdaad.  

Hoe meld ik mij aan? Ga naar het aanmeldformulier...


Voorbeeld verloop van bericht: (voorbeeld komt uit WhatsApp Ede)

Hoe meld ik mij aan? Ga naar het aanmeldformulier...