WhatsApp Buurtpreventie Zoomwijck


Waarom Buurtpreventie WhatsApp ?

De Buurtpreventie WhatsApp is een effectieve manier die bijdraagt aan de veiligheid van de wijk. Het is snel, gratis en effectief. Onderzoeken hebben aangetoond dat er in wijken met een buurtpreventie WhatsApp minder overlast is.

Iedere volwassene uit de Zoomwijck kan er aan meedoen. Iedereen kan er van profiteren.

Situatie met en zonder WhatsApp.

Voorheen was het zo dat wanneer er een verdachte situatie zich voordeed men dit alleen melde bij 112. Andere bewoners in de wijk hadden geen mogelijkheid om hiervan op de hoogte te zijn. Maar sommige mensen vinden het echter prettig om ook geïnformeert te worden. Voorbeeld: een inbreker gaat vaak verschillende huizen langs. Wellicht als u wist dat de inbreker NU actief zou zijn, zou u ook even de achterdeur controleren dan wel op slot doen. Maar hoe kunt u dit nu weten ?

Daar is de WhatsApp nu voor. Als één persoon de verdachte situatie signaleert - meld (112) - en rapporteert, dan kunnen alle andere inwoners dit lezen, zich informeren en evt actie ondernemen als ze dit willen.

Lees wat een WABP (WhatsApp BuurtPreventie) groep precies is...