WhatsApp Buurtpreventie Zoomwijck


   Diverse vragen:

Dit is een initiatief vanuit bewoners uit de Zoomwijck. Gesteund door de gemeente, politie en Buurt Bestuurt.
Een "gewone" Buurtpreventie is een actieve manier waarbij mensen uit de wijk, vrijwillig een ronde lopen door de wijk. Deze 'klassieke' manier van Buurtpreventie wordt ook in de Zoomwijck gedaan. Er zijn inmiddels meer dan 20 vrijwilligers die zich op deze wijze inzetten en deze zouden het geweldig waarderen als meer mensen (vanaf) één uurtje per maand hier aan mee zouden willen helpen. Meer informatie hierover kan men vinden op Facebook
Dat zullen de collega vrijwilligers erg waarderen. Al vanaf een uurtje kunt u uw bijdrage leveren door een ronde te lopen in de wijk. Neemt u contact op met info@zoomwijck.nl
Iedereen vanaf 18 jaar die zich bevind in de Zoomwijck kan meedoen. Wel moet iedereen zich houden aan de gedragsregels.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Het is voor en door iedereen. Hoe meer mensen meedoen, hoe effectiever het werkt. Er zitten ook geen verplichtingen aan, u hoeft niets te doen. Wel is het zo dat indien u actief deelneemt er regels zijn over het plaatsen van berichten. Meer hierover kunt u hier lezen. 

Wilt u ons sponsoren / helpen? Graag! Meer informatie: sponsorpagina.

U ziet iemand bij huizen naar binnen kijken. Weglopen en weer terugkomen, een rondje om het huis maken. Een beetje raar, maar misschien is het wel een schilder die een offerte wil maken?

Het zou heel goed kunnen dat deze persoon een inbreker is. Er zijn veel verschillende ‘typen’ inbrekers, maar veel gedrag van hen komt overeen. Dit is gedrag dat u als buurtbewoner kunt zien.

Als u dan direct de politie via 112 belt, kunnen we inbraken voorkómen.

We merken dat veel mensen verdacht gedrag zien, er een gevoel bij hebben dat er iets niet klopt, maar toch bedenken dat het wel ‘in orde zal zijn’. En dus niets doen.

Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook jongens uit uw eigen buurt zijn die inbreken. Het belangrijkste om op te letten, is gedrag.

U weet zelf wat ‘normaal’ gedrag is in uw wijk. De tijden en plaatsen dat er bekende, of juist onbekende mensen langslopen. De routes die gereden en gefietst worden. Plekken waar je stilstaat of normaal gesproken doorloopt. Daardoor valt gedrag dat afwijkt extra op. Wanneer u het zogenoemde onderbuikgevoel’ heeft dat er iets niet klopt, kunt u 112 bellen.

Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren - als zij de kans krijgen zelfs zorgvuldig - een huis: maken een inschatting hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buiten wat er binnen voor het grijpen ligt. Ze schatten in hoe makkelijk ze weer weg kunnen komen en hoe goed er opgelet wordt door buurtbewoners. Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien.

Denk hierbij aan speurend rondlopen, meerdere malen dezelfde route lopen, bij huizen naar binnen kijken, aanbellen, aan deuren of ramen voelen, om huizen heen lopen, gereedschap of een steen verstoppen (om later te gebruiken).

Ziet u één of meer van dit soort gedragingen, dan kunt u bijvoorbeeld deze persoon aanspreken (alleen indien dit veilig is).

Vragen of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal uw aandacht het onaantrekkelijk maken om nog in te breken. Durft u dit niet, of heeft u er een slecht gevoel bij, dan belt u 112. U geeft door wat u ziet en de politie kan dan komen en misschien een inbraak voorkómen. Bovendien is in sommige gevallen het plegen van voorbereidingen voor een inbraak ook al strafbaar. En een inbreker die vast zit, kan niet inbreken!

Ziet u een verdachte situatie? Dan belt u altijd 112!

Zodra u een verdachte situatie opmerkt waarbij er kans is een dader op heterdaad te treffen of een misdrijf te voorkomen, dan is alleen 112 het juiste nummer. 

Voorbeeld:

• u staat aan de straat-zijde en u heeft het vermoeden dat er een inbreker aan de gang is => u belt 112 - Voor deze situatie is de WhatsApp groep

• u komt thuis en stelt vast dat er is ingebroken, er zijn geen mensen in huis, niemand in gevaar, geen ziekenauto nodig => u belt 0900 88 44

Belangrijke dingen om door te geven aan de politie zijn: (ingeschatte) leeftijd, lengte, postuur, haarkleur en kapsel, bijzondere of opvallende kenmerken zoals een tatoeage, kleding, eventueel vervoersmiddel (merk, model, kleur en kenteken), of iemand alleen is of samen met anderen, of iemand bijvoorbeeld een tas of een ander voorwerp bij zich heeft. Bel dus 112. De politie komt liever een keer voor niets, dan een keer te weinig!

Buurt Bestuurt is actief in de Zoomwijck. Dit is een groep van vrijwillige bewoners uit de wijk die zich inzetten in het verbeteren van de wijk in de breedste zin van het woord. Wilt u hier meer van weten? U kunt altijd contact opnemen met:  info@zoomwijck.nl. De Facebook pagina bekijken (of volgen/liken) : Buurtpreventie/Buurt Bestuurt Zoomwijck of kom naar de volgende vergadering, iedereen is welkom.

De sponsor Makelaarshuis heeft een raamsticker beschikbaar gesteld voor alle WABP leden die deze willen. Een buitensticker behoort ook tot de mogelijkheden. Bent u deze vergeten aan te vragen of zijn er vragen, dan kunt u deze richten aan maarten@makelaarshuis.nl

U wilt zich (helaas) afmelden. Dit kunt u doen door het afmeldformulier in te vullen.

U kunt de WhatsApp groep stil maken door de groep via uw telefoon te DEMPEN. Hier vind u een handleiding hoe.

U heeft zelf bewust de groep verlaten via uw telefoon en enige tijd later bent u er vanzelf weer in gekomen. Dat kan als u zich niet via het formulier heeft afgemeld. Definitief afmelden, dat kunt u hier doen.

Aan het begin hebben van de oprichting hebben wij de eisen/voorwaarden vastgesteld waar de WhatsApp aan moest voldoen, met als resultaat een redelijk grote en effectieve WhatsApp. Door dit goed uit te denken gingen we voorbereid aan de slag en waren we klaar voor de groei, ook wijkoverstijgend. Het originele document kunt u hier vinden plan van aanpak.

In het kader van de AVG (privacy wet) wordt iedereen bewust gemaakt van uw eigen Privacy. Laten wij uitleggen hoe wij met uw gegevens omgaan:

Wij vragen allereerst niet meer gegevens dan strict noodzakelijk. Om onze 'leden' te verwerken binnen WhatsApp gebruiken wij een adreslijst van Google (google contacten). Actieve beheerders krijgen toegang tot deze adreslijst. 'Gewone' leden zien alleen het telefoonnummer en de eventueel door u zelf aangegeven naam binnen WhatsApp.

Om de leden te kunnen berichten gebruiken we e-mail. E-mailen wordt gedaan met Mailchimp, omdat het via de standaard webmail niet mogelijk is iedereen te mailen (te veel leden).

Uw gegevens worden niet actief met derden gedeeld. Ervaringen uit het verleden geeft dat de enige met wie wij informatie delen is mogelijk de politie. Stel er is een incident en u schrijft "hier in de straat" dan kunnen wij bijvoorbeeld de straatnaam bekend maken of een incident locatie doorgeven aan de politie en/of meldkamer.

Wilt u zich uitschrijven, dat kan op ieder moment door gebruik te maken van het afmeldformulier, uw adres wordt dan uit de adreslijst gehaald. Het is overigens niet mogelijk om alleen af te melden voor de email, u meldt zich dan ook af voor de WABP groep.

Neemt u even contact op via het contactformulier.