WhatsApp Buurtpreventie Zoomwijck


Wat is een  Buurtpreventie WhatsApp ?

WhatsApp is een snelle manier om berichten naar elkaar te sturen. WhatsApp werkt op een mobiele telefoon die verbonden is met het internet. WhatsApp wordt heel veel gebruikt voor het onderling sturen van berichten, net als een SMS, maar dan gratis.

Buurtpreventie groep WhatsApp.

In de speciale buurtpreventie groep kunnen berichten heel snel worden uitgewisseld worden met meerdere mensen die in dezelfde buurt/wijk wonen. Op deze manier kunnen omwonenden heel snel en effectief worden geïnformeerd. Wat heeft u er aan...

Situatie met en zonder WhatsApp.

Voorheen was het zo dat wanneer er een verdachte situatie zich voordeed men dit alleen meldde bij 112. Andere bewoners in de wijk hadden geen mogelijkheid om hiervan op de hoogte te zijn. Maar sommige mensen vinden het echter prettig om ook geïnformeert te worden. Voorbeeld: een inbreker gaat vaak verschillende huizen langs. Wellicht als u wist dat de inbreker NU actief zou zijn, zou u ook even de achterdeur controleren dan wel op slot doen. Maar hoe kunt u dit nu weten ?

Daar is de WhatsApp nu voor. Als één persoon de verdachte situatie signaleert - meld (112) - en rapporteert, dan kunnen alle andere inwoners dit lezen, zich informeren en evt actie ondernemen als ze dit willen.

Het resultaat:

Doordat er heel snel heel veel mensen bereikt kunnen worden, maak je het veel lastiger voor mensen met slechte bedoelingen. Doordat veel mensen alert zijn, wordt er meer gezien en kunnen misdadigers sneller en beter gevolgd worden met als resultaat een hogere pakkans. Daarnaast zal het aanwezig zijn van een grote groep preventie-leden via de WhatsApp ook een preventieve werking hebben. Inmiddels zijn er cijfers bekend waarbij duidelijk naar voren komt dat wijken met een actieve WhatsApp Buurtpreventie groep een reductie is in misdaad. 

Lees verder hoe het precies werkt...